Om oss

DiaSecure® är en division inom Lipidica AB, vilket är ett svenskt företag som är specialiserat inom marknadsföring och försäljning. Företaget utvecklar även sofistikerade medicintekniska produkter. Vi är baserade i Stockholm med anor från 1988.

Vår personal har många års erfarenhet när det gäller behandling av diabetes och har nu intensifierat vår strategi för utveckling, marknadsföring och försäljning, framför allt gällande handhavanderåd för att drastiskt förbättra livet för människor och djur diagnosticerade med diabetes.

Vi är stolta att presentera vår patenterade och unika produkt DiaSecure®.
För komplett presentation (PDF, 2.5 MB), klicka här.

DiaSecure® är enkel att använda, billig samt ger användaren en högre känsla av säkerhet. Den samlar och tar hand om nya och använda kanyler på ett säkert sätt samt även insulin och mediciner för oralt bruk. Systemet används för att hjälpa dig som insulinbehandlad diabetiker att hantera dina dagliga doser av insulin och oral medicin när du lämnar ditt hem, hotellrum, är på ett flyg, etc, utan att riskera att glömma kanylerna. Med DiaSecure tar du hand om använda kanyler så att de inte hamnar i fel hander.

Idag är det besvärligt och arbetskrävande för insulinbehandlade diabetiker och ägare till djur med diabetes, att ta med allt som behövs i form av kanyler, oral medicin och och insulin, samt ta hand om använda kanyler när hemmet, eller den för tillfället fasta punkten, lämnas. Exempel på dylika ställen kan vara restauranger, flygplan, etc – listan kan göras lång.

DiaSecure® förenklar livet på ett drastiskt sätt för diabetiker genom att lösa dessa svåra problem I ett slag samtidigt som att DiaSecure® gör användaren hands-free. Utan rätt antal kanyler, insulin och andra mediciner, kan läget för diabetikern bli allvarligt, t ex vid måltider om diabetikern inte har möjlighet att ta sitt insulin och/eller oral medicin. Dessutom har det visat sig att det inte är enkelt att omhänderta använda kanyler på ett säkert sätt när man inte är hemma eller på t.ex. ett hotell, varvid risken är överhängande för att dessa skall komma i fel händer, t ex hos missbrukare.

Samma sak gäller på restauranger, där det visat sig att t.ex. serveringspersonal ofta undviker att ta hand om använda kanyler, vilket ofta innebär att kanylerna efterlämnas, med de risker det innebär.

Be Secured with DiaSecure®


DiaSecure® har tagit hand om de beskrivna komplexa problemen på ett smidigt och enkelt sätt. DiaSecure® förenklar livet för diabetiker samt föräldrar och barn till diabetiker som är insulinbehandlade genom att säkerställa att insulin, nya kanyler och oral medicin alltid finns till hands samt att använda kanyler omhändertas på ett säkert sätt när hemmet lämnas för kortare eller längre perioder. En mycket viktig säkerhetsfunktion hos DiaSecure® är att användaren snabbt och enkelt kan se hur många injektioner som tagits under en och samma dag, vilket framför allt minimerar risken till överdosering inte minst i samband med måltider. Detsamma gäller vad avser risken för att inte dosera alls. Så mycket som ca en tredjedel av insulinbehandlade diabetiker har en tendens att överdosera, med de ytterst kritiska effekter det kan medföra.

DiaSecure® ökar även säkerheten och värnar miljön genom att på ett säkert sätt ta hand om kanylerna och därigenom minimeras ev hälsorisker såsom t ex blodkontamination.

DiaSecure® ser till att du, dina medmänniskor och miljön får en förhöjd säkerhet och flexibilitet genom hela processen av omhändertagandet av din diabetes, på ett hands-free sätt.

DiaSecure®, som är utvecklat av diabetiker, är patenterad, mönsterskyddad och varumärkesskyddad samt tillverkad i Sverige.